Vaskeri

Vaskeriregler

Målsætningen er, at vaskeriet skal være til gavn og glæde for alle beboere, der måtte ønske at benytte det og som er tilmeldt vaskeriordningen. Der skal derfor udvises det fornødne hensyn til både maskiner, vaskeri samt andre beboere.

Det påhviler beboerne at:

 • Rengøre for overskydende vaskemidler på maskinernes top og i påfyldningsboksen
 • At aflevere de maskiner du har benyttet i rengjort stand.
 • At aflevere vaskerum/tørrerum i ryddelig og i rengjort stand.
 • At lægge affald i affaldssækkene.
 • At være ansvarlig for enhver skade forårsaget ved uagtsom eller forkert betjening.
 • At meddele om fejl og mangler til bestyrelsen i ejerforeningen på mail: mail-snabela-gertrud-rasks-vej.dk med maskinnummer og samtidig lægge den fortrykte fejlmelding på den maskine, fejlen vedrører.
 • At når vaskeriet forlades, skal døren være låst.
 • At gøre bestyrelsen opmærksom på hvis der sker brug af maskinerne fra beboere som ikke er tilmeldt.

Åbningstider:

Alle dage kl. : 08:00 – 22:00

Reservation for vasketider:

 • Vaskemaskine nr. 1 og 2 med tilhørende tørretumblere nr. 1 og 2 kan reserveres på vasketavlen ved at skrive lejligheds/husnummer på.
 • Der kan kun reserveres 4 timer ad gangen.
  MAN MÅ KUN RESERVERE 2 VASKETIDER AF GANGEN Oprettes der flere tider forbeholder bestyrelsen retten til at slette alle de reserveret tider.!
 • Har du reserveret vasketid, men ikke begyndt at vaske senest ½ time efter, må andre brugere benytte tiden.
 • Vaskemaskine nr. 3 og 4 og tørretumbler 3 er beregnet til chancevask, kan ikke reserveres og maskinerne må benyttes såfremt de er ledige

Bruge af vaskeriet er på eget ansvar, foreningen er ikke ansvarlig for tøj der er gået i stykker, farvet eller stjålet fra andre brugere.

Der er IKKE tilkaldevagt til vaskeriet!

Alt kontakt til foreningen omkring vaskeriet skal sket til:
Eva Clausen – GRV 75
Tlf: 51 60 40 06