Sidste nyt

Sidste nyt fra foreningen

Generalforsamling
Kan downloades her:
dagsorden generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sohngaardsholm matr. 18R

 

Torsdag, d. 22. marts kl. 19:00
Spar Nord Bolig, Østre Havnepromenade 26, 9000 Aalborg

Dagsorden

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning for det forløbende år
3: Regnskab og revisors påtegning
4: Budget for det kommende år
5: Indkommende forslag
6: Valg af bestyrelse og suppleant.
    A) Knud er stoppet i bestyrelsen, så der skal vælges et nyt medlem alternativ forsætter bestyrelsen med 4 mand
7: Eventuelt.

 

NB.: Endelig dagsorden og formandens beretning vil kunne hentes på foreningens hjemmeside jf. beslutning på generalforsamling 8 dage før generalforsamlingen.
http://www.gertrud-rasks-vej.dk

Regnskabet vil blive sendt ud på mail og ligges op til download på hjemmesiden.

 

 

På bestyrelsens vegne
Jimmy Sigenstrøm
Formand

Der har været en del spørgsmål om hvorfor varmen er steget så meget, dette skyldes at prisen er steget hos varmeforsyningen med 20%.
Denne stigning skete sidste år(2016), men regningen kommer så først nu da årsforbruget/regnskabet er afsluttet nu.
Alle har fået ny acconto, så man skal være opmærksom på dette.!

Vand i kælderen
Vedrørende vand i kælderen, er det besluttet at dette forsøges udbedret ved at tætne ved garagerne imellem sokkel og dræn

Cykler
Der vil også sat sedler på alle cykler i den nærmeste fremtid, så vi kan få fjernet gamle cykler

Nyhed 30-11-2017
Fiber update

Vigtigt boksen fra Eniig vil blive monteret modsat døren, der vil blive leveret 10 meter tvkabel og forlængerledning fra Eniig. SÅ man på den måde kan fører kablet til sit tv.
Grundet den sene oplysning med leveringsdagen, vil der først blive opkrævet for fiber fra. den 1 februar. Så man skal være opmærksom på, at man får opsagt sit Stofa i tide.

TVpakker fra Eniig
https://eniig.dk/privat/fiberbredbaand/tv-underholdning/waoo-tv/tv-pakker/#/waooMini

Nyhed 26-09-2017
Så er der kommet lidt nyt omkring fibernettet, her ken ses hvornår det bliver sat i gang og hvornår i det skulle være færdigt.

Nyhed 14-09-2017.!

Fliser

Det er blevet besluttet på bestyrelsen sidste bestyrelsesmøde, at de sidste fliser skal skiftes. Så der må forventes, at der vil være en del gravearbejde det næste stykke tid imens det står på.
Ligeledes vil der blive monteret stern på vaskeri og garagerne, da dette er en nødvendig vedligeholdelse. Det skulle samtidig også afhjælpe fugtproblemet i kælderen, 

Asfalt

Ligeledes er der besluttet, at de sidste 2 parkeringspladser også skal have et nyt lag asfalt. Så det bliver den store opgave til næste år.